Rezanie vodným lúčom

Podstatou delenia materiálov je obrusovanie deleného materiálu tlakom vodného lúča s prímesou abrazíva.

Rezanie prebieha najčastejšie na CNC riadených stoloch. Pri spracovaní mäkkých materiálov sa používa čistý vodný lúč, pre ostatné prípady je potrebné použiť abrazívny lúč.

Pohyb rezacej hlavy a teda dráha rezu je riadená počítačom na základe vopred zostaveného programu. Je možné teda urobiť aj ten tvarovo najnáročnejší rez počas jednej operácie.

Výhody

Veľkou výhodou pri rezaní vysokotlakovým vodným lúčom je rezanie bez tepelného ovplyvnenia rezaného materiálu, tzv. studený rez. Obrábaný diel nevykazuje fyzikálne, chemické ani mechanické zmeny a je následne ľahko obrobiteľný.
Minimálne silové pôsobenie lúča na rezaný materiál, nedochádza k vzniku mikrotrhlín.
Univerzálnosť – lúč delí väčšinu materiálov pri veľkom rozsahu rezaných hrúbok.
Rezanie vodným lúčom je technológiou priateľskou k životnému prostrediu. Pri vlastnom rezaní nevznikajú žiadne ekologicky nevhodné splodiny. Spotreba vody na rezanie je veľmi malá (závisí od tlaku a veľkosti použitej trysky). Z odpadovej vody sa pri sedimentácii vylúčia nečistoty. Ako abrazivo sa používajú netoxické látky, ktoré môžu byť recyklované na opakované použitie. Použité abrazivo môže byť bez problémov uložené na skládku.
Malý prerez materiálu az toho vyplývajúce vysoké využitie polotovaru – medzi jednotlivými výrobkami sa ponechávajú medzery cca. 3 mm.

Využitie technológie

Využitie technológie rezania vodným lúčom je pomerne široké a používa sa v rade výrobných odborov. Najčastejšie materiály, ktoré režeme vodným lúčom sú zliatiny hliníka, medi, niklu, ocele konštrukčné a nástrojové alebo s extrémnou tvrdosťou.

Technologické možnosti vodného lúča – prehľad kvalít Q

Q1: najlepšie – presné výrobky na čisto s maximálnou presnosťou (+- 0,1 mm v závislosti od hrúbky materiálu)
Q2: Kvalitné – nie je potrebné ďalšie opracovanie (+-0,15-0,25 mm v závislosti na hrúbke materiálu)
Q3: Dobrá – hrubší rez s menším prídavkom na brúsenie alebo na zvary
Q4: Hrubý – hrubý rez s väčším prídavkom na ďalšie obrábanie-príruby
Q5: Deliaci – veľmi hrubý rez miestami môže byť nedorezaný, nutné veľké prídavky na ďalšie opracovanie

Kvality rezu sa pri vodnom lúči korigujú prevažne rýchlosťou delenia kedy napr. Medzi kvalitami Q3-Q4 je rozdiel takmer 25% v rýchlosti a teda aj v cene rezania.

Galerie obrázků