Řezání vodním paprskem

Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku s příměsí abraziva.

Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech.Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek , pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek.

Pohyb řezací hlavy a tedy dráha řezu je řízena počítačem na základě předem sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace.

Výhody

  • Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.
  • Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.
  • Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek.
  • Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá ( závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité abrazivo může být bez problémů uloženo na skládku.
  • Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.

Využití technologie

Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké a používá se v řadě výrobních oborů. Nejčatější materiály, které řežemě vodním paprskem jsou slitiny hliníku, mědi, niklu, oceli konstrukční a nástrojové nebo s extrémní tvrdostí.

Technologické možnosti vodního paprsku – přehled kvalit Q

Q1: nejlepší – přesné výrobky na čisto s maximální přesností (+- 0,1 mm v závislosti na síle materiálu)
Q2: Kvalitní – není potřeba další opracovnání (+-0,15-0,25 mm v závislosti na síle materiálu)
Q3: Dobrá – hrubší řez s menším přídavkem na broušení nebo na sváry
Q4: Hrubý – hrubý řez s větším přídavkem na další obrábění-příruby
Q5: Dělící – velmi hrubý řez místy může být nedořezaný, nutné velké přídavky na další opracování

Kvality řezu se u vodního paprsku korigují převážně rychlostí dělení kdy např. Mezi kvalitami Q3-Q4 je rozdíl téměř 25% v rychlosti a tedy i v ceně řezání.

Galerie obrázků