Podmienky ochrany osobných údajov

„V súvislosti s novou európskou legislatívou na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR, účinné od 25. 5. 2018) si môžete nižšie prečítať prehľadné informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, na základe akého právneho dôvodu údaje spracovávame, k akým konkrétnym účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese info@metalcentrum.cz.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ COOKIES