Mosadz

Mosadz je zliatina medi a zinku, prípadne je časť podielu zinku nahradená iným kovom (ternárny mosadz). Žltá mosadz má okolo 35% zinku. Má široké pole využitia v jemnej mechanike, elektrotechnike, pri výrobe rôzneho ďalšieho kovového tovaru a taktiež v modelárstve.

K prednostiam mosadze patrí dobrá obrobiteľnosť, nehrdzavejúca (pekný vzhľad) a slušná vodivosť. Pevnosť nie je príliš vysoká, ale pre mnoho aplikácií úplne dostačujúca. Mosadze sa dobre spájajú spájkovaním a tiež pokovujú. Zvláštnym druhom mosadze je tombak používaný na výrobu plášťov striel.

Výroba mosadze

Na získavanie mosadz je používaných 25 % všetkej produkcie medi. Najväčšou technologickou ťažkosťou pri výrobe je strata zinku vzniknutá jeho odparovaním. Kvôli tomu sa pri výpočte vsádzky zinok leguje vždy na hornú hranicu normy. Výroba je neobyčajne náchylná na dodržiavanie a neprekračovanie taviacich teplôt. Interval teploty tuhnutia mosadzou je 950 – 880 °C. Teplota liatia sa vyberá približne do 50 až 100 °C nad likvidom, takže do 1 050 °C. Teplota tavenia nesmie prekračovať teplotu liatia o viac ako 50 °C, a tak sa volí do 1 100 °C. Pri kontrole kvality sa meria teplota a zisťuje sa výsledné chemické zloženie taveniny.

Mosadz – technicky

Pre technickú prax majú význam mosadze s obsahom nad 58 %Cu. Zliatiny s menším obsahom Cu sú nepoužiteľné pre tvrdosť a krehkosť. Mosadze s obsahom medzi 75 a 85 % Cu nie sú tvárne za tepla. Ak obsahujú viac ako 80 % Cu, nazývajú sa tombaky. Pevnosť mosadz je závislá od obsahu Cu. Rovnako prebieha aj tvrdosť. Ťažnosť je najväčšia pri 70% Cu. Najlepšia zlievateľnosť je pri 60% Cu. ČSN 42 1300 rozdeľuje mosadze na tvárnené a zlievarenské.

Mosadze tvarované majú 20 akostných značiek, napr. Ms 70 alebo Ms 57-Al-Mn, ak ide o ďalšie prísady. Mosadze značiek Ms 96, Ms 90, Ms 85 a Ms 80, tzv. tombaky, sa dodávajú hlavne ako rúrky, plechy a drôty. Pre svoju chemickú stálosť slúži na výrobu chladičov všetkých druhov, loveckých nábojníc a rozbušiek, lopatiek parných turbín a na výrobu súčastí hlbokým ťahaním.

Mosadze Ms 68 a Ms 63 sa používajú na lisované súčasti v elektrotechnike, pružiny, skrutky do dreva a na iné drobné výrobky. Ms 63 má po vyleštení farbu zlata.

Veľkú skupinu tvoria mosadze automatové s prísadou olova. Sú to mosadze Ms 63 Pb, Ms 60 Pb, Ms 59 Pb a Ms 58 Pb.

Dodávajú sa hlavne ako tyče, plechy a rúrky. Sú veľmi dobre obrobiteľné, dajú sa lisovať, kovať za tepla a raziť. Hodí sa veľmi dobre na súčasti hromadne vyrábané na automatoch aj na kovanie v zápustkách. Sú to súčasti meracích prístrojov, karburátorov, armatúr aj výrobky spotrebného charakteru.

Ďalšie druhy mosadzí sú mosadze niklové, cínové a hliníkové. Patrí do skupiny špeciálnych mosadz pre svoje najrôznejšie vlastnosti. Napríklad niklová mosadz s 12 až 20% Ni je uvádzaná pod rôznymi názvami ako pakfong, alpaka ai. a je vhodná pre zvlášť hlboké ťaženie.

Mosadze zlievárenské. Označujú sa často značkou Ms L a číslom značiacim obsah Cu, alebo označením číselným. Dajú sa odlievať do piesku, do kokíl, odstredivo aj pod tlakom, obdobne ako bronzy. Norma uvádza 10 značiek týchto zliatin. Sú to špeciálne mosadze, ktoré sú legované ešte ďalšími prvkami. Podľa toho majú svoje špecifické vlastnosti, ako zvýšenú pevnosť, koróznu odolnosť ai. Sú určené na viac namáhané prvky v stavbe čerpadiel a hydraulických strojov.

Povrchová úprava mosadze

Mosadz sa vo finálnej časti výroby povrchovo upravuje podľa požadovaného konečného vzhľadu. Najčastejšie sa mosadz leští a lakuje alebo kefuje a lakuje. Ďalšou možnosťou je tzv. patinovanie, kedy sa povrch výrobku chemicky rovnomerne zoxiduje a stmaví do požadovaného tónu. Tým získa zhľad tzv. staromosazi. Aj takto upravené predmety sa môžu opatriť povrchovým lakom, aby sa zabránilo ďalšiemu tmavnutiu. Tam, kde sa predpokladá väčšia záťaž povrchu vonkajšími vplyvmi napr. oterom, okopom, vplyvmi počasia /okopové plechy pri dverách, barové podnože, vonkajšie zábradlie/ je vhodné ponechať mosadz v surovom stave a pokiaľ je požadovaný zlatý vzhľad, teda mosadz pravidelne čistiť alebo pristúpiť na patináciu. Efektná je aj vzájomná kombinácia povrchových úprav, napr. leštenie a patina. Niektoré drobné prvky, kde sa predpokladá vyššia mechanická záťaž, je možné upraviť nitridovaním titánom, kde sa povrch opatrí tenkou vrstvičkou nitridu titánu, ktorá je zlatá ak nerozoznaniu od mosadze. Na rozdiel od nej má ale stály zlatý vzhľad a vysokú mechanickú odolnosť.

Údržba mosadze

Pokiaľ chceme u surovej neupravenej mosadze udržať zlatú farbu, treba zoxidovanú vrstvu pravidelne odstraňovať. Na to priamo sú určené rôzne bežne dostupné prostriedky, napr. Sidol, čistič mosadze PeMi, Silichrom, Aurex (Dôbrava, CHVD Valašské Klobúky) a pod. Pri čistení je vhodné nepoužívať príliš hrubé textílie alebo drôtenky, aby sa nepoškriabal čistený povrch. Lakované mosadzné predmety ošetrujeme umytím vodou prípadne čističom na sklo s obsahom alkoholu alebo priamo liehom. Je nutné použiť mäkkú handričku, aby sa nepoškodila lakovaná vrstva. V tom prípade by dochádzalo k oxidovaniu tých miest, kde bol lak porušený. V žiadnom prípade sa nesmie lakované mosadzné predmety čistiť suchým alebo tekutým práškom prípadne drôtenkou, pretože by došlo k silnému porušeniu lakovanej vrstvy ak následnej oxidácii výrobku.

Mosadze na tvárnenie za studena

Ich obsah zinku sa pohybuje na hranici rozpustnosti v medi, takže ešte stále ide o mosadzu α. A to tie najlacnejšie (vďaka najnižšiemu možnému obsahu medi). Podľa noriem sa jedná o Ms 63 (ČSN 42 3213). Sú to najbežnejšie mosadze na výrobu drobných kovových výrobkov.

Mosadze na tvárnenie zatepla

Sú to mosadze Ms 60 (ČSN 42 3220), takže už majú štruktúru α+β‘. Najvhodnejšie využitie mosadz na tvárnenie za tepla je razenie.