Soustružení a frézování

CNC frézování na třech strojích VMC 50B CNC s řídícím systémem HEIDENHAIN iTNC 530 Stroje jsou určeny pro kusové a zvláště k sériovému obrábění dílů v tolerancích +/-0,01mm. Největší rozměry obrobku 950x450x250. Největší hmotnost obrobku 500 kg. Kapacita 1920h/měs. Stroje jsou vhodné i pro obrábění 3D těles a rozměrově náročných dílů, hliníkových obrobků. Stroje mají 12 000 ot/min na vřetenu. Jsou vyrobeny v letech 2007-2008 což znamená, že vzhledem ke svému stáří jsou naprosto ideální k velmi přesnému obrábění.

CNC frézování na stroji SV-33 CNC s řídícím systémem FANUC 0i-MC Stroj je určen pro kusové a sériové obrábění dílů v tolerancích +/-0,05mm. Největší rozměry obrobku 800x600x420. Největší hmotnost obrobku 500 kg. Kapacita 480h/měs. Stroj má 10 000 ot/min na vřetenu, je vhodný i pro obrábění rozměrově náročných dílů, hrubování.

Galerie obrázků